Łambinowice!

17 marca to rocznica wyzwolenia obozu w Łambinowicach. W tym dniu uczniowie klas drugich uczestniczyli w uroczyściach związanych z 72 już rocznicą. Delegacja klas złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym tragedię żołnierzy, którzy zginęli w tym obozie podczas II Wojny Światowej.

Były spotkania z rodzinami jeńców i osobami, które osobiście doświadczyły okrucieństwa wojny i obozowej rzeczywistości, wielowyznaniowa modlitwa za bohaterów, apel poległych i salwa honorowa na ich cześć. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, w budynku muzeum, wysłuchaliśmy wspomnień na żywo byłego jeńca obozu oraz niezwykle interesującej prelekcji na temat żołnierzy brytyjskich w Lamsdorf. Była to bardzo wzruszająca i ciekawa lecja historii.