List do rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

 W związku z powyższym, kierujemy do  Rodziców i Opiekunów  list.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem.

 

Z poważaniem


Anna Zalewska                                

Minister Edukacji Narodowej           

 

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:

- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)